Thursday, August 11, 2011

Thông tin về các lớp biên phiên dịch tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM

Nhằm phục vụ các đối tượng người học:
– Nhân viên làm việc trong các ngành nghề Biên phiên dịch;
– Biên phiên dịch viên chưa qua các trường lớp đào tạo chuyên nghiệp;
– Thư ký, trợ lý và những người làm việc liên quan đến dịch thuật;
– Sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ.

Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp & Phát triển Nguồn Nhân lực có mở các lớp kỹ năng biên phiên dịch như sau:

1. Lớp kỹ năng biên phiên dịch Hoa - Việt:
- Thời gian học: Tối thứ 3 - thứ 5 (18:00 - 20:30).
- Thời lượng: 10 tuần
- Khai giảng: từ tháng 08/2011
- Học phí: 1.200.000đ/1 học phần/10 tuần (khóa học 2 học phần)
- Giảng viên: TS. Hồ Minh Quang (Cố vấn khoa học của CLB Dịch giả trẻ)

2. Lớp kỹ năng biên phiên dịch Anh Việt:
- Thời gian học: Tối thứ 2 - thứ 6 (18:00 - 20:30).
- Thời lượng: 12 tuần
- Khai giảng: từ tháng 08/2011
- Học phí: 3.000.000đ/1 học phần/12 tuần (khóa học 2 học phần)
- Giảng viên: TS. Trương Thị Thu Hằng

3. Lớp kỹ năng biên dịch báo chí Anh - Việt:
- Thời gian học: Tối thứ 6 (17:30 - 20:00)
- Thời lượng: 15 buổi
- Khai giảng: từ tháng 09/2011
- Học phí: 2.000.000đ/học phần

Địa điểm học: ĐHKHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp & Phát triển Nguồn nhân lực
Phòng C001 – ĐHKHXH&NV - số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 66.753.567 – 0973.551.041
Email: daotaokynang.ussh@gmail.com

Đặc biệt: 
• Cuối khoá, học viên được tham dự kỳ khảo hạch và nhận chứng chỉ do Hiệu trưởng ĐHKHXH&NV Tp.HCM cấp;
• Giảm 20% học phí cho sinh viên hoặc người đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
• Sĩ số không quá 30 học viên/lớp học.